เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคณะทัวร์ "สุขใจพาเที่ยว" จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชิงนิเวศน์รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยการนำเสนอข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำและลม พร้อมไหว้สักการะองค์พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ที่ชาว กฟผ. ให้ความเคารพ ต่อจากนั้นเดินทางไปยัง สถานีวิจัยลำตะคอง ชมทุ่งดอกคอสมอส ดริปกาแฟอาราบิก้า ภายใต้แบรนด์ “กาแฟ เขายายเที่ยง” ที่ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ มีคาเฟอีนต่ำเพียง 1%, เยี่ยมชมอาคารแสดงพันธุ์ไม้และอาคารศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกพร้อมทั้งแวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ เรือนชายน้ำ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเยี่ยมชมผ้าไหมทอมือที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 1,2  และเยี่ยมชมผ้าไหมทอมือ ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.คลองไผ่) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา