วันที่ 25 กันยายน 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป. เป็นประธานการประชุม ส่งมอบงาน Commissioning โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 

  

  

  

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.,น.ส.ธนิษฐา วิชาเทพ วก.7ทกท.หมสอ-ฟ. และน.ส.โบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.

  

     

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ.,นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน บริษัท ราช-ลาวเซอร์วิส  และคณาจารย์จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

   

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. ให้การต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

  

  

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. 

  

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสาโรช ชัยมานิตย์ หธลอ-ฟ. และนายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. เป็นผู้แทน กลอ-ฟ. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต