34 5 01

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับโคราชจีโอพาร์ค

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 พร้อมด้วย นายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพัฒนาป่าชุมชน และผายายเที่ยง เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการอุทยานธรณี “โคราชจีโอพาร์ค”  ........

34 4 02

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมแสดงความยินดี กับประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ สถานีภูธรคลองไผ่

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายสมหมาย นิยมไร่ พนักงานวิชาชีพระดับ 5 แผนกธุรการและบริการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม เควสต้า เอ็กซ์ เทรล (Cuesta X Trail) พร้อมด้วยนายพิเชฏฐ์ เชี่ยวสาริกิจ ประธานกลุ่ม เทรลโรเวอร์ (Trail Rover) และคณะ เพื่อจัดกิจกรรมการวิ่งเทรล ........

34 3 02

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ประชุมหารือการจัดกิจกรรม Cuesta X Trail

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายสมหมาย นิยมไร่ พนักงานวิชาชีพระดับ 5 แผนกธุรการและบริการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม เควสต้า เอ็กซ์ เทรล (Cuesta X Trail) พร้อมด้วยนายพิเชฏฐ์ เชี่ยวสาริกิจ ประธานกลุ่ม เทรลโรเวอร์ (Trail Rover) และคณะ เพื่อจัดกิจกรรมการวิ่งเทรล ........

34 2 02

กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  ให้การต้อนรับสำนักข่าวท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ให้การต้อนรับสำนักข่าวท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และคณะ จำนวน 42 คน พร้อมด้วย นายกันตพงษ์  ธนเนืองโรจน์ ประธานนโยบายและแผนสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, คุณโสดารินท์ ธนเนืองโรจน์ บริษัทเมืองไทยครีเอทีฟแอนด์ทัวร์ เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้า โดยเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ........

33 1 01

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปในรายการ สถานีประชาชนช่อง Thai PBS

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒา-1 และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปในรายการ “สถานีประชาชน” ช่วง “สู้อยู่ รู้รอด” ในหัวข้อ “การส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนภาคอีสาน สู้ COVID-19” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคอีสาน โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง แม้จะกระทบผลภาวะจากการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ........

27 1 08

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

      กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยมีนายปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วยนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วิทยากรระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง, ดร.เอกสิทธิ์ อักษร, อาจารย์จุน หน่อแก้ว, อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 38 คน เป็นวิทยากร และเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ โดยนำกลุ่มเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรม เรื่อง คุณภาพน้ำ (ในการอุปโภค/บริโภค) “นักสืบสายน้ำ” ........