วันที่ 6 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

  

  

  

  

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายประสิทธ์ อุปชิตร วศ.11 อฟอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  

  

  

  

  

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กฟผ. กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" แสดงมุฑิตาจิต

      

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

  

  

  

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ อฟอ. เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว