โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

399 หมู่ 12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

  • ตู้ ปณ. 6 ปณจ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
  • แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม โทร. 044 222 570-4 ต่อ 2580, 2589

google_map