เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเปิดดอกเห็ดของสมาชิกชีววิถี

    

    

    

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

    

    

    

    

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.