โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน เขายายเที่ยงเหนือ

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายเจริญ เทพรังสฤษฎิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และนางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเขายายเที่ยงเหนือ เพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนงาน ผลิตน้ำดื่มเขายายเที่ยง ........

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และนางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ร่วมให้การต้อนรับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ ........

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิสวนท้าวสุรนารี

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายเจริญ เทพรังสฤษฏิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพ ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิสวนท้าวสุรนารี ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ ........

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายสมหมาย นิยมไร่ พนักงานวิชาชีพระดับ 5 แผนกธุรการและบริการ ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน โดยมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธาน ในงานได้มีกิจกรรมให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ อัดคลิปวีดีโอแสดงความรู้สึก ในหัวข้อ “พ่อ / แม่ หนู เป็นตำรวจ” ... .....

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมประชุมกิจกรรม CSR โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วลัญญ์ชยา เขตบำรุง และอาจารย์จิราพร ประธรรมโย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (ม.วงษ์) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม CSR ตามแผนงานเพื่อชุมชน   ........

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุมและสวัสดีปีใหม่ 2564  คณะ กก.มูลนิธิสวนท้าวสุรนารี

       นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย  นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานมูลนิธิสวนท้าวสุรนารี......