216 051

                                          

                  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายนิมิตร กาญจนะกันโห วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป และนายเชาว์วัฒน์ สระทองเศียร ช่างระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป กองบำรุงรักษาโยธา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจติดตามความก้าวหน้างานปรับพื้นที่ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งทางแผนกบำรุงรักษาทั่วไป ได้อนุเคราะห์ส่งทีมงานบำรุงรักษาถนนและสะพาน พร้อมด้วยเครื่องจักรกล สนับสนุนงานปรับพื้นที่ในครั้งนี้ โดยมีนายปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายสมศักดิ์ บำรุงจิตต์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา และผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมต้อนรับและสรุปความก้าวหน้างานปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา