วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และ นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ.

ให้การต้อนรับนายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอำเภอสีคิ้วและคณะ

เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง,ชมทัศนียภาพอ่างพักน้ำตอนบน,ชมทัศนียภาพเขาเควสตาของโคราชจีโอพาร์คและชมทัศนียภาพผายายเที่ยง

ณ บ้านเขายายเที่ยง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา