34 3 03

  34 3 0234 3 01

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายสมหมาย นิยมไร่ พนักงานวิชาชีพระดับ 5 แผนกธุรการและบริการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม เควสต้า เอ็กซ์ เทรล (Cuesta X Trail) พร้อมด้วยนายพิเชฏฐ์ เชี่ยวสาริกิจ ประธานกลุ่ม เทรลโรเวอร์ (Trail Rover) และคณะ เพื่อจัดกิจกรรมการวิ่งเทรล บนเส้นทางธรรมชาติเขายายเที่ยง ให้กับนักวิ่งเทรล และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินอุทยานธรณีโคราช ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกที่รองรับโดยยุเนสโก ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา