26 2 126 2 226 2 326 2 426 2 526 2 6

   

        เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยว และคณะ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรอบโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ตามเส้นทาง อาทิเช่น ทุ่งดอกคอสมอส ณ สถาบันวิจัยลำตะคอง, ภาพเขียนสี่พันปี ณ วัดเขาจันทร์งาม, ชุมชนไทย-มุสลิม ณ บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ 10 และอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อจัดทำแพ็คเกจนำเที่ยวให้ได้มาตราฐานอย่างมืออาชีพ