15 2 1

   

      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าปรึกษาร่วมกับ นายมุดตอฟาร์ ศรีรานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่  คลองไผ่ เพื่อหารือ ด้านการบริหารจัดการขยะเพื่อช่วยให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านขยะ แบบ Zero Waste โดยการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยทำเป็นเขายายเที่ยงโมเดล ซึ่งจะมีตัวแทนของแต่ละชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่ 1 มิตรภาพคลองไผ่สามัคคี, หมู่ 6 เขายายเที่ยงเหนือ, หมู่ 10 เขายายเที่ยงใต้ กลุ่มละ 30 ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างและนำร่องให้กับชุมชนต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา