วันที่ 8 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับนายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา นำพาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 (ปธส.2) จำนวน 20 ท่าน ชมกิจกรรมการแสดงกลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมอบชุดโปงลางและอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี,เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าใต้ดิน,ปลูกป่าลอยฟ้าและชมทัศนียภาพของกังหันลม ณ อ่างพักน้ำตอนบน และในเวลาเดียวกันได้รับคณะกองถ่ายทำรายการสมุดโคจร ถ่ายทำคลิปการแสดงของกลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี ปลูกป่าลอยฟ้าและเก็บภาพทัศนียภาพของอ่างพักน้ำตอนบน ภายใต้ตอน”เที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคต”