เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสารวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จำนวน 130 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยมีนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ.

ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา