วันที่ 7 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายนิมิตร วงศ์ศักดา หบลอ-ฟ. และนายภาณุ สุวิชาเชิดชู วศ.8 หบลอ-ฟ. ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ มั่นเจริญ หัวหน้ากองวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง นำคณะผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 คน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า อ่างพักน้ำตอนบน และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง (ระบบ wind Hydrogen Hybrid) ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา