222 010กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

          กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายในงาน มีจุดถ่ายรูปเช็คอิน ดนตรีแสดงสด จุดบริการกระทง อาหารและเครื่องดื่มมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า และผู้ผ่านไปมา ให้ความสนใจร่วมงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

218 010

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

           นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้บริหาร เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุม “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔” โดยมี พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นประธานการประชุม

216 050

ตรวจติดตามงานปรับพื้นที่ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

           นายนิมิตร กาญจนะกันโห วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป และนายเชาว์วัฒน์ สระทองเศียร ช่างระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป กองบำรุงรักษาโยธา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจติดตามความก้าวหน้างานปรับพื้นที่ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

216 040

คณะบริษัท พีเค พรีคาสท์ ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้า โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

           นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะบริษัท พีเค พรีคาสท์

215 080คณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

          นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

215 070โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สนับสนุนของรางวัลสอยดาว วัดเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว

          นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มอบของรางวัลสนับสนุนงานสอยดาว เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี วัดเขายายเที่ยงเหนือ